آموزش ماکت سازی معماری گام به گام

در این سایت قصد داریم که ماکت سازی معماری را آموزش دهیم

ابتدا  مصالحی که میتوانید از آنها برای کار ماکت سازی استفاده کنید معرفی میکنیم

مصالح را هم در دودسته یکی کار با دست و یکی کار با لیزر براتون میزاریم

در ادامه مصالح مناسب ماکت سازی را به شما معرفی میکنیم

این را همیشه مد نظر داشته باشید که تصمیم گیرنده نهایی در انتخاب مصالح ماکت سازی خود شما هستید